Minneord Kalle Sognnes

En godhjertet veileder, en ivrig formidler og solid fagmann har forlatt oss. Professor emeritus Kalle Sognnes gikk bort 29.august, 73 år gammel. Kalle ble utdannet som arkeolog ved Universitetet i Bergen med geologi og etnologi som støttefag. Interessen for både de natur- og kulturfaglige dimensjonene ved både arkeologien og ved kunnskapsproduksjon generelt beholdt han gjennom resten av livet.