Forårsaker massedød av trær i Trondheim

Anleggsgartnere i Trondheim er svært bekymret etter at antall trær som har dødd langs veiene har eksplodert de tre siste årene. - Det foregår en stille død i Trondheim, sier anleggsgartner Tor B. Nilsen.

Dødende: Det er ikke bare kjøretøy som får skader av veisalt. Langs Festningsgata i Trondheim finnes 20 store døde, eller dødende lønnetrær. De har alle lidd samme skjebne på grunn av flere års salting langs vei og sykkelveier. Tor B Nilsen og Trond Hallaren ser alvorlig på situasjonen.   Foto: Kim Nygaard

Nå frykter NAML(Norske anleggsgartnere miljø og landskapsentreprenører)-medlemmer at bybildet blir helt snauet for trær innen få år.