Bruker drone for å kartlegge rushtrafikken i Elgeseter gate

En drone 110 meter oppe i lufta zoomer inn trafikken i Elgeseter gate. For første gang i Norge brukes droneteknologi til å samle inn trafikkdata.

Trafikkdata. Bildet, som er satt sammen av en to timer lang registrering av rushtrafikken om ettermiddagen, viser transportmønstret ved Studentersamfundet i Elgeseter gate. Syklende (blå), gående (lilla), kjørende (grønn) og kollektiv (rød)  Foto: Inbovi/Cowi

Rådgiverselskapet Cowi benytter ny teknologi til kartlegging og telling av rushtrafikken i Trondheims hovedinnfartsåre fra sør. Dataene skal danne basis for en komplett trafikkmodell for området.