Begravelser/bisettelser torsdag 12. september

Havstein kirke: