Bil & Trafikk:

Ingen nedgang av MC-ulykker

Mens ulykkesrisikoen til andre trafikantgrupper går ned, holder MC-folkets tall seg stabile.

Når ikke fram: Mens ulykkesrisikoen til andre trafikantgrupper går ned, holder MC-folkets tall seg stabile. Statens Vegvesen ønsker å prioritere innsatsen mot motosyklistene og har mål om 30 prosent nedgang i dødsfall og skader innen 2021.  Foto: Guro Kulset Merakerås

Risikoen for ulykker på MC og moped er høy sammenlignet med andre kjøretøy og gapet øker. Blant andre trafikanter går ulykkestallene ned. MC-ulykkene skjer like hyppig som før. Hittil i 2019 (per august 2019) har 11 personer blitt drept på MC. Nå løfter Statens vegvesen målgruppa opp på prioriteringslista, og varsler at de bør vies ekstra oppmerksomhet. Målet er ambisiøst: I planperioden fram mot 2021 skal gjennomsnittlig risiko for MC- og mopedfører å bli drept eller hardt skadd reduseres med 30 prosent.