Begravelser og bisettelser 24. september 2019

Lademoen kapell: