Begravelser/bisettelser tirsdag 15. oktober

Havstein kirke: