Begravelser og bisettelser onsdag 16. oktober

Leinstrand kirke: