Bystyret ber for åttende gang om utredning i samme sak

For åttende gang fikk trondheimspolitikerne massedeponi i Lerslia til behandling. Rådmannen går inn for å si nei, men bystyret utsatte behandlingen nok en gang.

Leinstrandkorridoren: Rødt indikerer svært viktig viltområde, gult viktig viltområde, og grønt er område med viltinteresse. Beige linjer indikerer trekkveger. Planområdet (Lerslia) ligger i sin helhet innenfor rødt område i sør (vist med svart sirkel).   Foto: SKJEMBILDE FRA TRONDHEIM KOMMUNE

Er det mulig med et massedeponi midt i en viltkorridor mellom øst og vest, sør for Heimdal i Trondheim? Det er spørsmålet trondheimspoliktikerne aldri blir enige om.