Begravelser og bisettelser 22. 10. 2019

Havstein kirke: