Kunsten å se

Dunk dunk dunk - dunk dunk dunk - Vevstolen slår, skyttelen går

Som billedmotiv ligger dette mellom det abstrakte og det fotorealistiske.

Det kan være noen skjeve linjer og ferdig med det. Eller det kan ligne et oversiktsfoto over enorme ismasser med gliper av mørkt hav under seg, eller strømmer av olje i vann, eller en vannflate med masse lysreflekser. Vi lar det være opp til den enkelte betrakter å bestemme hva dette er eller ikke er.