Minneord Jan Olsen

På ettermiddagen 8. november mottok vi den triste beskjeden om at Jan Olsen nettopp døde hjemme hos seg selv på Stjørdal. Jan ble 69 år. Han hadde nylig blitt pensjonist og hadde, tross noe sykdom, håp om gode pensjonistår sammen med sin nærmeste familie.