Begravelser og bisettelser torsdag 14. november

Bratsberg kirke: