Begravelser og bisettelser fredag 15. november

Bratsberg kirke: