Begravelser og bisettelser 19.11.2019

Bakke kirke: