Begravelser og bisettelser torsdag 21. november

Lademoen kapell: