Begravelser og bisettelser torsdag 12. desember

Havstein kirke: