Dagens begravelser og bisettelser fredag 13. desember

Frikirken: