Her ligger det trønderske vindkrafteventyret begravd

Trønderske fjell er i ferd med å pepres med vindturbiner. Etter hvert kan de bli et gedigent søppelproblem.

Deponiet der glassfiber-restene etter vindturbinvingene er begravd, ligger opp til høyre i bildet. På bildet ses også asfaltverk, pukkverk og det nye sorteringsanlegget til Franzefoss.  Foto: Terje Svaan

Snart vil det være satt opp 423 vindturbiner i Trøndelag. Noen av dem er allerede tatt ned. I et deponi hos Franzefoss utenfor Trondheim ligger det som skulle bli et trøndersk industrieventyr nedgravd.