Minneord Arne Helge Myskja

Arne Helge Myskja døde fredelig på Dragvoll helse- og velferdssenter 12.desember, 92 år gammel. Han var født 15.03.27 på Haramsøya utenfor Ålesund, som den femte av syv søsken. Foreldrene Arne og Jeanette drev Myskjagarden, eller Marka. Slekta på farssida hadde vært leilendinger, men hans bestefar Karl, som døde like etter at Arne ble født, hadde et arbeidsomt lynne og klarte å kjøpe gården. Arne elsket naturen og dyra, og likte gårdsarbeid. I hagen i huset på Byåsen han, Jorunn og barna bodde fra 1965 til 2000-tallet, dyrket han giftfritt, komposterte og fikk fram den flotteste grønnkålen, år etter år.