Minneord John Ludvig Andresen

John Ludvig Andresen døde 29.oktober, 74 år gammel. John vokste opp i Østersunds gt. 15 på Buran. Etter endt skolegang ble han ansatt som bud på Svaneapoteket og herfra brakte han ut medisiner til kundene. En gang syklet han med medisiner til Malvik. Som ekstra betaling fikk han noen mynter til å kjøpe seg en is eller en brus. 1.04.1971 ble han ansatt som bud i Trondhjems Sparebank og da gikk han mellom hovedkontoret og filialene på Cicignons plass, Fellesfilialen og HK bygget. En dag etterlyste regnskapssjefen post fra filialen på HK. Jeg så på klokka og svarte at han kommer om 1,5 minutt. «Ok, da venter jeg her,» svarte han. Noen sekunder over ett minutt senere hørte vi det går i døra en etasje under oss og jeg hørte Johns litt tunge fottrinn i trappa og nesten på sekundet går døra opp og der står han. Jeg torde si det, for John gikk som ei klokke. En annen dag kom han inn fra en av sine turer fra Cicignons plass og sa at han hadde hørt en som sa :«Han der går med tjokt av pæng i væskan sine». Fra den dagen ble det brukt bil. John ble da bud i hovedkontoret, en oppgave han skjøtet på en utmerket måte i mange år.