Minneord Kjetil Svarstad

Det var med stor uro vi hørte at Kjetil Svarstad var savnet fra sitt hjem, og med dyp sorg vi mottok budskapet om han var funnet omkommet 6. desember. Kjetil ble 58 år gammel. Han var professor ved Institutt for elektroniske systemer ved NTNU. Han var en meget anerkjent fagmann og en god kollega.