Før og nå

Nedre Elvehavn 1982 og 2019

Flere år er gått siden tørrdokkene på Nedre Elvehavn mistet sin gamle funksjon. Men 2019 var året for den store forvandlingen, med ny bruk av den nordre dokken til scene, publikumsarena og skøytebane.

Tørrdokkene på Nedre Elvehavn ble anlagt for omkring 150 år siden, med den nordre dokken som den første. Dokken ble gravd ut og tatt i bruk høsten 1871 etter et initiativ av ingeniøren Sophus Weidemann. Han hadde siden 1864 vært teknisk bestyrer ved Fabriken ved Nidelven, der både Norges første dampskip, «Nidelven», og det første lokomotivet, «Thrønderen», var bygd, hhv. i 1850 og 1861. Fabrikken samarbeidet med Trondhjems Skipsverft og ble i 1872 slått sammen med dette under navnet Trondhjems mekaniske Verksted (TMV).