Minneord Steinar Lien

Det var med stor sorg vi mottok meldingen om Steinar Liens bortgang, han ble 63 år gammel. Vi har mistet en dyktig tillitsvalgt, en god venn og et varmt medmenneske.