Begravelser/bisettelser fredag 24. januar 2020

Havstein kirke: