Minneord Steinar Lien

Steinar Lien gikk fra oss så alt for tidlig.