Minneord Thor Oddvar Herje

Thor Oddvar Herje sovnet stille inn natt til 6. januar, nær 90 år gammel. Han ble født 5. mars 1930. Thor har helt siden ungdomsårene vært med i Trondheims skøytemiljø. Han var aktiv skøyteløper i Sportsklubben Falken 1946-1955, og var en av mange løpere som ble trent av Karl Brechan etter 2. verdenskrig til ut på 1950 tallet. I denne treningsgruppa var også den berømte Falkentrioen som besto av Hjalmar Andersen, Sverre Farstad og Henry Wahl. Etter at Thor la opp som aktiv løper har han i alle år deltatt på en eller annen måte i trøndersk skøyteidrett. Han var, sammen med flere, i mange år trener i Sportsklubben Falken. Han hadde i flere år styreverv i klubben, og satt også i styret for Trondheim og Omegn Skøytekrets, som det het før sammenslutningen av kretsene i fylket ble til Sør-Trøndelag skøytekrets i 1970. Thor satt også flere år i autorisasjonsrådet i STSK, og var leder for rådet 1983-1996. Fra 1969 til 1971 var han vara til styret i Norges Skøyteforbund. Etter dette satt han som styremedlem i 10 år (1971-1981). Han var også medlem av andre utvalg i skøyteforbundet fram til 1992. Thor Herje var nasjonal overdommer i mange år. De fleste i skøytekretsen kjente ham også som en flittig benyttet speaker på kretsstevner på Leangen kunstisbane. Thor var ofte innom på Leangen når løpere i Trondheimsklubbene hadde trening. Han fulgte hele tiden med i det som skjedde i det lokale skøytemiljøet, og var alltid oppdatert på trønderløpernes resultater og prestasjoner. Thor Herje var æresmedlem i Sportsklubben Falken. I 1985 ble han tildelt Sør-Trøndelag Skøytekrets` Æresdiplom for lang og fortjenstfull innsats for skøytesporten i Trøndelag. På Sør-Trøndelag Idrettskrets` ting i 1995 ble han tildelt kretsens høyeste utmerkelse, Idrettskretsens Diplom. Sportsklubben Falken og Sør-Trøndelag Skøytekrets lyser fred over Thor Herjes minne med takk for hans store innsats for skøytesporten.