Begravelser/bisettelser tirsdag 28. januar

Havstein kirke: