Begravelser/bisettelser onsdag 29. januar

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, Trondheim: