Minneord Harald Elias Krogstad

Harald Elias Krogstad (f.1945) sovnet stille inn 31.januar på Nidarvoll helseheim i Trondheim. Han var de siste årene preget av tiltagende Parkinson.