Internasjonal kvinnedag, 8. mars:

Kropp, sex, lønn og frihet har vært tema i 8. mars-toget

I vår store oversikt finner du hovedparolene fra de siste fem ti-årene. Parolene om likelønn og kvinners kropp er gjengangere. Sammen med de andre parolene danner de den politiske plattformen for folketoget.

Engasjementet for 8. mars markeringen har variert. For to år siden gikk 1500 personer i tog, i fjor var det tusen flere.