Hver dag er kamp og glede

Da Nathaniel ble født, en fredag på Ullevål sykehus, var Ida og Fred lykkelige og uvitende, som de fleste førstegangsforeldre er.

ÅSVEIEN SKOLE: Nathaniel på skolen. Autismetilbudet ved Åsveien i ferd med å bli rasert. Vi treffer Ida Buhagen Syversen hjemme i Nedre Flatåsvei 128. Hun har en sønn, Nathaniel (9), som har flere diagnoser, og går på Åsveien skoles autismetilbud. Case og konsekvens: Vi bygger nyheten om at 6-12 mennesker må sies opp ved tilbudet som Nathaniel bruker. Pappa heter Fred Syversen. Foto: RICHARD SAGEN, Adresseavisen  Foto: Richard Sagen

Lykken fikk de bekreftet i den rolige gutten de tok med hjem og bar tett på brystet. Uvitende om at roen var slapphet som skyldtes en alvorlig hjertefeil.