Minneord Sæbjørg Walaker Nordeide

Det var med sorg vi mottok beskjeden om at Sæbjørg Walaker Nordeide, født i 1956, gikk bort fredag 6. mars.