Begravelser/bisettelser torsdag 26. mars

Kolstad kirke: