Taper 65 millioner kroner i måneden

Fylkeskommunen berger AtB fra å gå tom for penger

Koronakrisen gjør at AtB taper 65 millioner kroner i måneden i passasjerinntekter. I et vedtak i fylkesutvalget tirsdag garanterer Trøndelag fylkeskommune for det økonomiske tapet til kollektivselskapet.

Passasjersvikt. AtB har mistet ni av ti passasjerer etter at koronaepidemien brøt ut.  Foto: Espen Bakken

Saken oppdateres.

Vedtaket sikrer økonomien i selskapet. Uten tirsdagens garanti ville AtB ha brukt opp all egenkapitalen i mai og risikert å gå konkurs, viser en analyse selskapet har sendt Trøndelag fylkeskommune.

Antallet busspassasjerer i Trondheim har de siste tre ukene stupt med nærmere 90 prosent.

LES OGSÅ: AtB innfører nye rutetider for region- og lokalbuss i Trøndelag fra 30. mars

- Aldri vært et alternativ å la AtB gå tom for midler

- Det er ingen som trenger å bekymre seg om bussene, fergene og hurtigbåtene vil fortsette å gå. Det har aldri vært et alternativ å la AtB gå tom for midler. Kollektivtrafikken er definert som en samfunnskritisk virksomhet, og det er også fylkeskommunens ansvar å sørge for å opprettholde et godt kollektivtilbud, sier samferdselsdirektør Erlend Solem.

Lettet. Administrerende direktør Janne Sollie i AtB er lettet over fylkeskommunens økonomiske garanti.  Foto: Terje Svaan

LES OGSÅ: Kan bli enda færre bussavganger i Trondheim etter påske

Sollie: - Nå er jeg lettet

- Nå er jeg lettet. Jeg er veldig fornøyd både med vedtaket i fylkesutvalget og hvordan det har vært arbeidet med den økonomiske situasjonen i AtB og fylkeskommunen. Der har også vårt eget styre gjort en god innsats, sier administrerende direktør Janne Sollie i AtB.

I vedtaket tirsdag forutsetter fylkesutvalget at AtB "gjør det de kan for å sikre at et samfunnskritisk nivå av transporttilbudet kan opprettholdes i hele pandemiperioden."

LES OGSÅ: Må sette inn ekstra avganger for å hindre stappfulle busser i morgenrushet

Ny smittevurdering 8. april avgjør rutetilbudet etter påske

- Det har kommet signaler fra regjeringen om at det kommer en ny vurdering av smittetiltakene 8. april. Dersom det for eksempel blir bestemt at skoler og barnehager skal åpne igjen, vil det påvirke rutetilbudet vårt etter påske, sier Sollie.

Milliardpakke. Fylkeskommunene i Norge får en milliard kroner for å dekke opp tapte billettinntekter under koronakrisen.  Foto: Espen Bakken

Milliardpakke skal kompensere for tapte billettinntekter

I den nye kommunepakken som ble vedtatt av Stortinget tirsdag, ble den fylkeskommunale rammen økt med 1 milliard kroner for å kompensere kollektivselskapene for tapte billettinntekter.

- Det er kjempebra at staten vil betale. Milliardpakken avverger en krise i kollektivselskapene. Uten disse ekstra pengene, ville alle kollektivselskapene i de store byene gått tom for penger, ett for ett, sier Solem

Det er foreløpig ikke kjent hvor stor andel av beløpet som tilfaller den enkelte fylkeskommune.

-Vi vet foreløpig ikke om staten kommer til å gi full eller delvis kompensasjon for de tapte billettinntektene. Vi regner imidlertid med at det vil komme en snarlig avklaring fra samferdselsdepartementet en av de nærmeste dagene. Dette angår hele landet og det er viktig å få på plass en avtale, sier Solem.

Milliardpakke. Fylkeskommunene i Norge får en milliard kroner for å dekke opp tapte billettinntekter under koronakrisen.  Foto: Espen Bakken

LES OGSÅ: Innfører lørdagsrute på alle busslinjer i Trondheim

- Pakken dekker tapet i billettinntekter i ti uker

En beregning, som inkluderer ulike sparetiltak de siste ukene, viser at kollektivselskapene i de store byene taper cirka 100 millioner kroner i uka.

- Ut fra denne beregningen holder tirsdagens pakke på en milliard kroner i ti uker. To og en halv måned er et hav av tid med tanke på hva som har skjedd på så kort tid de siste ukene, sier Solem.

- Hvor mye av tirsdagens kollektivpakke kan Trøndelag forvente seg?

- Det vet vi ikke, men AtBs andel av de tapte billettinntektene utgjør om lag en tiendedel. Får vi full kompensasjon betyr det en overføring på 100 millioner kroner, sier Solem.

Inntil statens bidrag er endelig avklart, må fylkeskommunen øke finansieringen av AtB med cirka 40 millioner kroner i måneden.

Overfører 27 millioner kroner fra Miljøpakken

Av dette skal cirka 27 millioner kroner betales med midler fra Miljøpakken, mens 13 millioner kroner dekkes av fylkeskommunen.

Fylkesrådmannen begrunner en slik fordeling med at innenfor miljøpakke-området har fylkeskommunen "kun et delvis ansvar."

Ifølge byvekstavtalen skal fylkeskommunens ordinære tilskudd «tilsvare det tilskuddet ville vært uten en avtale med staten". Dette er fastsatt til å utgjøre 178 millioner i 2016-kroner. Kostnader ut over dette skal finansieres av Miljøpakken.

Spørsmålet om det er mulig å bruke midler fra Miljøpakken til å dekke ekstraordinære kostnader i AtB, er et prinsipielt spørsmål som skal diskuteres på et møte i kontaktutvalget i Miljøpakken fredag. I kontaktutvalget deltar representanter fra staten, fylkeskommunen og seks kommuner i trondheimsregionen.

- Vi mener det fremgår klart av byvekstavtalen at midlene i Miljøpakken kan brukes til denne typen kostnader. Slik det ser ut nå, med tanke på en ekstraordinær overføring fra staten, blir dette imidlertid bare en teoretisk problemstilling, sier Solem.

På forsiden nå