Begravelser og bisettelser torsdag 2. april

Strinda kirke: