Begravelser og bisettelser tirsdag 7. april

Strinda kirke: