Begravelser og bisettelser onsdag 8. april

Ilen kirke: