Før og nå

Østre Kanalhavn/Gryta 1966 og 2020

Småbåtene har fra langt tilbake vært en del av det maritime miljøet i Trondheim og fortsetter å sette sitt preg på havneområdet.

Ikke minst er det tilfellet i Kanalen, der båtene ligger like tett fortøyd i dag som for femti år siden. Men med ett og annet unntak er båtene av nyere modell; tidene har skiftet også i småbåteiernes verden.