Minneord Arne Haugland

Det er med stor sorg vi har mottatt beskjed om Arne Hauglands død. Arne døde den 27.april, 68 år gammel.