Minneord Mette Bratt

Det var med sorg vi mottok beskjeden om at Mette Bratt gikk bort, den 22.04.20, 61 år gammel. Mette jobbet på St.Olavs hospital, på Klinikk for ØNH, kjeve- og øyesykdommer. Hun var ansatt som Øre-nese-halslege fra 1994 og ble avdelingssjef på ØNH-avdelingen i 2001. Hun har siden 2002 vært klinikksjef for en klinikk som inkluderer tre ulike fag og 13 ulike yrkesgrupper. Samarbeid på tvers har vært ett av hennes mantra. Hun har utviklet en ledergruppe som samarbeider godt. Det er under hennes ledelse at vi har startet med temadager og allmøter for ansatte, også med samlinger for utvikling av ledere på alle nivå. Hun har satt sitt preg på disse samlingene med fargerike variasjoner i tema.