Minneord Bernt Hovstad

Bernt Hovstad døde 12.mai, 88 år gammel. Bernt var yngst av søskenflokken på fire på gården Hovstad i Singsås. Han tilhørte generasjonen som fikk en bråstart på voksenlivet, i et land preget av gjenoppbygging, modernisering og optimisme. Og han kom tidlig ut i verden, på folkehøgskole, landbruksskole og militærtjeneste i Tysklandsbrigaden. Men så var det gården som ventet. Dette var under et av de store hamskiftene i norsk landbruk, da hesten forsvant og ble erstattet av traktor, da gårdsdrifta begynte å kreve teknisk innsikt mer enn hardt kroppsarbeid. Sterke Bernt klarte alltids det siste, men ble også maskinmannen i grenda, alltid til tjeneste og på farten, om det var med plog eller slåmaskin, sjølbinder eller fôrhøster. Han tok over gården i 1956 og drev gjennom alle år med husdyrhold og skogsarbeid, fram til sønnen Bjørn overtok.