Begravelser og bisettelser torsdag 28. mai

Havstein kirke: