Minneord Arnulf Kolstad

Arnulf Kolstad døde den 21. mai. Arnulf var med å starte tidsskriftet Vardøger i 1969, og han var aktiv i redaksjonsarbeidet helt fram til sin død. Som flere av Vardøgers tidlige redaksjonsmedlemmer tok han først utdannelse som sivilingeniør for deretter å gå over til et samfunnsfag. Han ble professor i sosialpsykologi. Arnulf leste og skrev veldig fort og veldig mye, og han satte spor etter seg i mange nummer av Vardøger. Fire numre redigerte han alene. Han satte sitt preg på Vardøger som redaktør, forfatter og oversetter. Kampen mot militarisme og forsøk på å forstå de samfunnsmessige røttene til psykiske lidelser sto sentralt i hans bidrag. For ham var tidsskriftet både et teoretisk og et praktisk prosjekt. Han deltok entusiastisk i vårt dugnadsarbeid. I januar i år stilte han opp ved pakkingen av Vardøger 38 trass i at han var sterkt plaget av alvorlig sykdom.