Minneord Anders Lilleberg

Anders Lilleberg døde 9.juni, 91 år gammel. Med Anders Lillebergs bortgang har trøndersk idrett, og i særdeleshet trøndersk skisport, mistet en av sine mest betydelig ledere i hele etterkrigsperioden. Anders tok over som formann i daværende Sør-Trøndelag Skikrets i 1975, etter å ha vært nestformann i to år, etter en annen stor leder: Herbert Helgesen. Han overlot formannsvervet fem år etterpå til enda en av de store: Per Ottesen.