Åpner tilsyn ved Tanem barnehage:

Vold, trusler og fraværende voksne

Foreldre hevder at barn utsettes for vold og trusler fra andre barn i Tanem barnehage. De opplever at barn vegrer seg for å gå i barnehagen og at voksne der ikke får med seg eller støtter barna i vanskelige situasjoner. Kaotisk, ustrukturert og utrygt er ord de bruker i sin klage til Trondheim kommune.

Tilsynet i i Tanem barnehage omfatter blant annet observasjon og intervjuer. - Fagenheten jobber også med å innhente dokumentasjon, samt få innsyn i tidligere klager, bekymringer og tilsyn, sier Camilla Trud Nereid kommunaldirektør for oppvekst og utdanning.  Foto: Mariann Dybdahl

En bekymring fra foreldrearbeidsutvalget (FAU) i Tanem barnehage på barnas psykososiale miljø og behov for omsorg og trygghet, har utløst tilsyn fra Fagenhet for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune.