Minneord Karen Johanne Gaustad

15. juni, 90 år gammel, tok Karen Johanne Gaustad farvel med alle som hadde henne kjær. Det var slutten på 71 år i hattenes tjeneste. Hun var modist i kropp og tanker, kunstneren og håndverkeren i en og samme person, og hadde alltid som ståsted at hattene hun laget skulle kunne bæres og brukes.