15 800 elever tilbudt videregående opplæring i Trøndelag

88,2 prosent av søkerne har fått sitt høyeste ønske oppfylt.

I dag fikk 15 800 elever tilbud om videregående opplæring.   Foto: Mariann Dybdahl

Trøndelag fylkeskommune har nå kjørt første inntak til videregående opplæring for skoleåret 2020 - 2021. Andelen som har søkt seg til yrkesfaglige utdanningsprogrammer har økt med 1,7 prosent siden i fjor.