Marit Arnstad (Sp): – Vi kan ikke velge bort fiber for 5G

– Å sette fiber og 5G opp mot hverandre vil sørge for et digitalt klasseskille i Norge, sier Marit Arnstad fra Senterpartiet.

Marit Arnstad (Sp) mener det blir feil å sette fiber og 5g opp mot hverandre.   Foto: jens petter søraa

Nylig viste en rapport fra Analysis Mason at å tilrettelegge for høyhastighetsnettverk for alle bygg i Norge ville bli 10 ganger så dyrt ved bruk av fiber som ved bruk av 5g. Tilskuddet skattebetalerne må betale for å få full dekning ender ifølge rapporten på 12 milliarder for fiber og 1,2 milliarder for 5G. Linda Hofstad Helleland (H) mener derfor det må satses på 5g.