- Det er rett og slett ikke lønnsomt å investere i ny vannkraft

Den betydelige vannkraftprodusenten Trønderenergi velger å satse på vindkraft, fordi dagens skattesystem gjør det ugunstig å investere stort i vannkraft.

Konserndirektør kommunikasjon og samfunnsansvar i Trønderenergi, Stig Tore Laugen, etterlyser et nytt skatteregime for vannkraftnæringen.  Foto: Trygve Ulriksen Skogseth

- Vi har valgt å følge regjeringens oppfordring om å satse på vindkraft. Dermed får vi for første gang på nesten 40 år en kraftig produksjonsøkning av kraft, sier konserndirektør kommunikasjon og samfunnsansvar i Trønderenergi, Stig Tore Laugen.